Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
Saturday, July 20, 2019

Ценоразпис за платени медицински услуги в “СБОБАЛ-ВАРНА” ЕООД

 

Код от инф. система на ЛЗ

Наименование на услугата

Мерна единица
(ден, брой и др.)

Цена
(в лева)

 Цена
(в лева)

Пациент

НЗОК

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ В ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ

 

 

 

310

Първичен преглед от офталмолог, специалист

1бр.

35,00

 

311

 Първичен преглед от офталмолог, доцент

1бр.

50,00

 

312

 Първичен преглед от офталмолог,професор

1бр.

60,00

 

313

Вторичен преглед от офталмолог специалист  ( в рамките на 1 месец)

1бр.

20,00

 

314

Вторичен преглед от офталмолог доцентт  ( в рамките на 1 месец)

1бр.

25,00

 

315

Вторичен преглед от офталмолог професор  (в рамките на 1 месец)

1бр.

30,00

 

316

Консултация от офталмолог специалист

1бр.

25,00

 

317

Консултация от офталмолог хабилитирано лице

1бр.

35,00

 

318

Преглед и отстраняване на повърхностно чуждо тяло

1бр.

40,00

 

319

Офалмия електрика "Осветени очи"

1бр.

10,00

 

320

Обективно изследване на рефракцията 

за едно око

5,00

 

321

Обективно изследване на рефракцията с циклоплегия 

за едно око

10,00

 

322

Обективно изследване със скиаскопия 

за едно око

15,00

 

323

Адаптация меки контактни лещи 

за едно око

20,00

 

324

Адаптация на твърди контактни лещи 

за едно око

30,00

 

325

Биомикроскопия 

за едно око

10,00

 

326

Индиректна офалмо - биомикроскопия 

за едно око

20,00

 

327

Офталмоскопия

за едно око

10,00

 

328

Оглед с  контактна леща (вкл.Голдман) 

за едно око

20,00

 

329

Дигитална снимка на преден очен сегмент 

за едно око

15,00

 

330

Дигитална снимка на заден очен сегмент 

за едно око

15,00

 

331

Оптична кохерентна томография 

за едно око

30,00

 

332

Флуоресцеинова  ангиография

за две очи

70,00

 

333

Ортоптично третиране 

на ден

20,00

 

334

Ретинална лазерна терапия (на сеанс) 

за едно око

40,00

 

335

Ехография на око и орбита - "А скан"  

за едно око

15,00

 

336

Ехография на око и орбита - "В скан"  

за едно око

20,00

 

337

Ултразвукова  пахиметрия  

за едно око

15,00

 

338

Оптична биометрия 

за едно око

60,00

 

339

Периметрия ( по Кугел) 

за едно око

10,00

 

340

Периметрия ковпютъризирана 

за едно око

20

 

341

Тонометрия  

за едно око

3

 

342

Спекуларна микроскопия 

за едно око

15

 

343

Проследяване на ВОН (4 измервания)

1бр.

10

 

344

Субконюктивална / парабулбарна инжекция 

за едно око

20

 

345

Конфокална биомикроскопия  на живо

1бр.

30

 

346

Изследване на двойни образи

1бр.

15

 

347

Екзофталмометрия

за две очи

10

 

348

Изследване на цветно зрение

за две очи

15

 

349

Манипулации върху очната ябълка ( консумативите се заплащат допълнително)

1бр.

50

 

350

Манипулации върху очните придатъци ( консумативите се заплащат допълнително)

1бр.

25

 

351

Медицински документ изискващ преглед

1бр.

35

 

352

Медицински документ - дубликат

1бр.

5

 

353

Медицински документ - за шофьорска книжка за две очи

1бр.

20

 

354

Пакет "Глаукома"

1бр.

150

 

355

Потребителска такса ВСД

1бр.

2,9

 

356

Потребителска такса ВСД - за пенсионери

1бр.

1

 

 


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ В БОЛНИЧНА ПОМОЩ

 

 

 

420

Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност ( консумативите се заплащат допълнително) 

за едно око

150

 

421

Хирургични интервенции върху  придатъците на окото с голям обем и сложност (консумативите се заплащат допълнително) 

за едно око

250

 

422

Другии  операции на  очната ябълка с голям обем и сложност (консумативите се заплащат допълнително) 

за едно око

420

 

423

Оперативно отстраняване на катаракта ( консумативите се заплащат допълнително) 

за едно око

500

 

424

Хирургично лечение на  глаукома (консумативите се заплащат допълнително) 

за едно око

450

 

425

Кератопластика ( консумативите се заплащат допълнително) 

за едно око

1000

 

426

Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретината,стъкловидното тяло и травми (консумативите се заплащат допълнително) 

за едно око

700

 

427

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми- консумативите и медикаментите се заплащат допълнително

1бр.

200

 

428

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания при окото и придатъците му (консумативите и медикаментите се заплащат допълнително)

1бр.

250

 

429

Други малки оперативни намеси ( консумативите се заплащат допълнително) 

за едно око

90

 

430

Други средни оперативни намеси ( консумативите се заплащат допълнително) 

за едно око

180

 

431

Криотерапия   

за едно око

100

 

432

Лазерно лечение 

за едно око

150

 

433

Интравитреално инжектиране 

за едно око

200

 

434

Субтенонова инжекция  

за едно око

150

 

435

Пакет седация

1бр.

50

 

436

Обща анестезия

1бр.

150

 

437

Оглед на дете с анестезия

1бр.

70

 

438

Избор на лекар

за едно око

300

 

439

Избор на екип

за едно око

400

 

440

ЕКГ с разчитане и преглед от анестезиолог

1бр.

35

 

441

Самостоятелна стая

на ден

50

 

 


СМД СЪВМЕСТНО С ДРУГИ ЛЗ

 

 

 

501

Интравитреално инжектиране 

за едно око

250

 

502

Криотерапия на дете  от специалист 

за едно око

80

 

503

Криотерапия на дете  от хабилитирано лице  

за едно око

90

 

504

Криотерапия  в друго лечебно заведение

1бр.

200

 

505

Лазеролечение в друго лечебно заведение 

за едно око

250

 

506

Кансултативен преглед поискан от друго лечебно заведение, специалист

1бр.

40

 

507

Кансултативен преглед поискан от друго лечебно заведение, хабилитирано лице

1бр.

60

 

508

Индиректна офталмоскопия на дете  - от специалист 

за едно око

20

 

509

Индиректна офталмоскопия на дете  - от хабилитирано лице 

за едно око

30

 

 


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ   /по договор с НЗОК/

 

 

 

600

КП-130  Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

за едно око

 

300

601

КП-131  Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

за едно око

 

410

602

КП-132  Кератопластика

за едно око

 

1000

603

КП-133  Консервативно лечение на глаукома,съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

1бр.

 

273

604

КП-134  Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания при окото и придатъците му

1бр.

 

249

605

КП-135  Оперативно лечение при заболявания на ретина,стъкловидно тяло и травми,засягащи задния очен сегмент

за едно око

 

700

 


АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ   /по договор с НЗОК/

 

 

 

700

Амб.Пр.-19  Оперативно отстраняване на катаракта

за едно око

 

380

701

Амб.Пр.-20  Хирургично лечение на  глаукома

за едно око

 

390

702

Амб.Пр.-21  Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

 

за едно око

 

150

 

 

 

 

ОЧНА БОЛНИЦА - ВАРНА: Съвременна база и оборудване

Очна болница-Варна разполага с най-съвременната и висококачествена апаратура, необходима за диагностика и лечение на очните заболявания.
Повече

ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ОФТАЛМОЛОЗИ

Кадрите на Очна болница имат национално и международно признание.
Повече

ВАШЕТО ЗРЕНИЕ: ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво е необходимо да знаете, за да запазите вашето зрение.
Повече
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top