Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Sunday, September 22, 2019

Проф. д-р Христина Групчева дмн, FEBO, FICO (Hon) – офталмолог

Управител

Ръководител катедра по очни болести и зрителни науки - Медицински университет - Варна

9002, ул. Дойран №15, ”СБОБАЛ-Варна
Е-поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон: 052/634 901
мобилен телефон: 00359 89 9096709
факс: 00359 52 63 40 96

Биография

 проф. д-р Христина Групчева д.м.н. FEBO, FICO(Hon) Проф. Групчева е завършила МУ-Варна през 1992 г, а от 1996г. е специалист по очни болести.
Има множество специализации в Moorfields Eye Hospital, Лондон и Университета в Дънди, Великобритания.
През 2000г  след спечелване на стипендия на  Морис и Филис Пайкъл, започва 3 годишна научна и клинична специализация по роговица в Университета в Окланд, Нова Зеландия.

Заедно с позицията на старши асистент заема и клинична позиция в отделението по очни болести в националната болница в Окланд. През периода завършва докторска дисертация на тема „Микроструктурен анализ на роговицата в здраве и болест”.
Докторската степен е присъдена през 2002 година с най-високи препоръки и наградата на ректора за най-добра дисертация на 2002 година.

При завръщането си в България през 2003 г е назначена за зам.управител на СБОБАЛ-Варна, а малко след това за асистент в катедрата по „Неврохирургия, УНГ и очни болести”. През 2006 г е избрана за доцент към същата катедра.
През 2009 година защитава докторат на тема: „Контактните лещи в България, Европа и света – проблеми и перспективи”, а от 2010 г. е избрана от ВАК за професор.

Професор Групчева е с широки научно-практически интереси, които включват контактни лещи, сухо око, предна очна повърхност, микроструктурен анализ с конфокална микроскопия, пенетрираща кератопластика и реконструкция на преден очен сегмент, кератоконус, рефрактивна хирургия и катаракта и др.

Тя има над 120 публикации и участие в 14 мографии и учебници (виж по-долу).
В редакционната колегия е на 2 световно известни издания по офталмология.

Ръководител е на множество проекти, трима докторанти и 8 специализиращи. Има интереси за разработване на иновативни учебни програми за различни нива на обучение от студентско до следдипломна квалификация.
Лектор е на множество организиации, между които и академията за очно здраве, базирана в Прага.

За последните 10 години е изнесла над 80 лекции по покана, включително и в третия свят.

От 1999 година е спечелила множество грантове, последният от които е на ФНИ за 2010 г., използван за закупуване на първият в България ин виво конфокален микроскоп.

Публикации

По-важни публикации:

Grupcheva Cn, Laux Wt, Rupenthal Id, Mcghee J, Mcghee Cn, Green Cr. Improved corneal wound healing through modulation of gap junction communication using Connexin43-specific antisense oligodeoxynucleotides.Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012 Jan 12. [Epub ahead of print]

Efron N, Morgan Pb, Woods Ca; International Contact Lens Prescribing Survey Consortium. Survey of contact lens prescribing to infants, children, and teenagers.Optom Vis Sci. 2011 Apr;88(4):461-8

Vincent Al, Markie Dm, De Karolyi B, Wheeldon Ce, Patel Dv, Grupcheva Cn, Mcghee Cn. Exclusion of known corneal dystrophy genes in an autosomal dominant pedigree of a unique anterior membrane corneal dystrophy.Mol Vis. 2009 Aug 26;15:1700-8.

Patel Dv, Grupcheva Cn, Mcghee Cn. Imaging the microstructural abnormalities of meesmann corneal dystrophy by in vivo confocal microscopy. Cornea. 2005 Aug;24:669-73.

Thompson Am, Sachdev N, Wong T, Riley Af, Grupcheva Cn, Mcghee Cn.The Auckland Cataract Study: 2 year postoperative assessment of aspects of clinical, visual, corneal topographic and satisfaction outcomes. Br J Ophthalmol. 2004 Aug;88(8):1042-8.

2004       Muller A, Craig Jp, Grupcheva Cn, Mcghee Cn. The effects of corneal parameters on the assessment of endothelial cell density in the elderly eye. Br J Ophthalmol. 2004 Mar;88:325-30.

Ku Jyf, Grupcheva Cn, Fisc Mj, Mcghee Cn. Keratoglobus and posterior subcapsular cataract – preoperative surgical considerations and in vivo microstructural analysis. J Cataract Refract Surg. 2004 Jan;30(1):237-42.

Grupcheva Cn We must enjoy in vivo confocal microscopy...(editorial) Clin Exp Ophthalmol 2003;31:371-373.

Vote Bj, Grupcheva Cn, Ormonde Se, Mcghee Cn In vivo confocal microstructural analysis and surgical management of Brown McLean syndrome, associated with spontaneous crystalline lens luxation. J Cataract Refract Surg 2003;29:614-18.

Grupcheva Cn, Craig Jp, Mcghee Cn. In vivo microstructural analysis of the cornea in Scheie’s syndrome. Cornea . 2003;22:76-9.

Ig Jp, Sherwin T, Grupcheva Cn, Mcghee Cnj. An evaluation of mucin balls associated with high Dk silicone-hydrogel contact lens wear. Advances in Experimental Medicine and Biology.

Grupcheva Cn, Ormonde Se, Mcghee Cn. In vivo confocal microscopy of the cornea in nephropathic cystinosis Arch Ophthalmol 2002;120:1742-5.

Grupcheva Cn, Riley Af, Malik Ty, Craig Jp, Mcghee Cn. Analysing small incision cataract surgery by Orbscan II fourth dimension pachymetry. J Cataract Refract Surg 2002;86:185-90.

Grupcheva Cn, Laux Fenton Wt, Green Cr, Mcghee Cn. In vivo and ex vivo in situ confocal analysis of a rat model demonstrating transient “epithelialization of the endothelium”. Clin Exp Ophthalmol. 2002;30:191-5.

Grupcheva Cn, Mcghee Cn. In vivo confocal microscopy of patients with amiodarone-induced keratopathy. Cornea. 2002;21:430.

Riley Af, Malik Ty, Grupcheva Cn, Fisk Mj, Craig Jp, Mcghee Cn. The Auckland cataract study: co-morbidity, surgical techniques, and clinical outcomes in a public hospital service.Br J Ophthalmol. 2002;86:185-90.

Членство

Заема ръководни постове в множество офталмологични общества като Международния съвет по офталмология – изпитен координатор, Европейския Борд по Офталмология – представител на България и екзаминатор, Европейската асоциация по контактна корекция – член на борда, Съюза на очните лекари в България – член на борда и др.

Професор Групчева е председател на комисията по образование на Европейския борд по офталмология.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top